Heeft u een organistaie of project dat u graag bij ons aan wilt melden?

Wij ondersteunen graag mensen en organisaties binnen onze regio. Heb je een doel of projcet dat wij kunnen ondersteunen? Vul dan het onderstaande formulier in. 

Beoordeling van doel of project;

Aanvragen worden behandeld en getoetst door de commissie Goede Doelen, o.a. aan de criteriavan Lions NL en bij de uitgangspunten van onze Lions Club. 

Onze criteria zijn o.a. :

  • De bijdrage heeft een lokaal* maatschappelijk doel en is gerelateerd aan welzijn en/of cultuur;
  • De aanvraag heeft geen politiek, religieus of milieubelastend doel;
  • Het doel valt buiten de ‘normale’ zorgtaak stelling van de Nederlandse overheid;
  • De bijdrage wordt niet gebruikt voor de financiering van salaris, exploitatie of levensonderhoud;
  • De bijdrage komt aantoonbaar maximaal ten goede aan het doel (de overhead van de aanvragende organisatie is aantoonbaar laag en bijdrage komt gegarandeerd terecht op de juiste plek).
     

Vul het onderstaande formulier in. Wij nemen binnen 8 weken na aanvraag contact met u op.