Missie en Visie

Onder het motto “Pluk de dag en deel met een ander”, zetten wij ons als Lions Dames van Oostland belangeloos in voor mensen in de regio Oostland die onze hulp nodig hebben.

Wij organiseren activiteiten om geld en middelen in te zamelen voor goede doelen. Daarnaast verlenen wij graag hand- en spandiensten aan kwetsbaren om hen te helpen hun plaats in de maatschappij zin te geven en ervoor te zorgen dat deze mensen weer gezien worden. Wij streven ernaar, dat mensen, die hulp nodig hebben in de regio Oostland, ons weten te vinden. De drie kernwaarden van onze Lions club zijn: betrokkenheid, aandacht geven en verantwoordelijkheid.


Samenleving, dat doe je samen! Wij streven naar een samenleving waarin iedereen gezien wordt, zijn/haar plekje kan vinden en we naar elkaar omkijken en elkaar helpen. Want samen zorgen we voor een ander! ....


Volg ons ook op facebook en instagram